• Hızlı ve Güvenli Çözümler

  • Hızlı ve Güvenli Çözümler

  • Hızlı ve Güvenli Çözümler

Hakkımızda

Çelikbaş Hukuk Bürosu, iş dünyası başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin gereksinim duyduğu her alanda müvekkillerine yüksek nitelikli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla  2014 yılında Av. Nil Merve Çelikbaş Şeker tarafından kurulmuştur.   
 
Yaratıcı, etkin ve iş dünyasının ihtiyaçlarını dikkate alan yaklaşımıyla, müvekkillerinin faaliyet alanları ne olursa olsun özenli, titiz ve sonuç odaklı bir şekilde, müvekkillerinin gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak çağdaş ve uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır.    
 
Çelikbaş Hukuk Bürosu, hukuki danışmanlık ve dava takibi alanlarında geniş ve nitelikli bir hukuki hizmet sağlamakta; ticaret hukuku, şirketler hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta etkin bir rol almaktadır. Bu nedenle hukuk büromuz, özellikle yerli ve yabancı müvekkilleri tarafından tercih edilen uluslararası nitelikteki hukuk bürolarından biri olmaktadır.    
 
İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere en az bir yabancı dile hâkim bulunan hukuk büromuz mensupları, kurumsal ve bireysel müvekkillerine yurt içinde ve dışında eksiksiz ve yüksek kalitede hukuk hizmeti sağlamak amacıyla yüksek mesleki bilgi ve deneyimlerini kullanmaktadırlar.    
 
Ticari, idari ve mali faaliyetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, çeşitli konularda hukuki görüşlerin verilmesi, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerindeki yazışmaların hazırlanması olmak üzere, hukuk büromuz, çeşitli sektörlerde ve faaliyet alanlarında nitelikli bir hukuki hizmet sunmaktadır.

 

Haberler & Etkinlikler

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu ve İdari Para Cezası

İstanbul Barosu Başkanlığınca, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından bildirilen 32.500&rsquo..

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER (10/03/2018)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER (10/03/2018) 10 Mart 2018 Cuma..

Şirket Kuruluş ve Sicil İşlemlerindeki Güncel Gelişmeler

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI..

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI

Bilindiği üzere, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle oluşan olumsuz ekonomik sonu&c..

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Niteliğinde Kabul Edilen, Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Yer Alan Cezai Şart Hükmünün Geçerliliği

Özellikle objektif şartları taşımadığı için “belirsiz süreli” olarak ka..

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne Kayıt Sürelerinin Ertelenmesi

Bilindiği üzere, 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yür&u..

İşçinin Sağlık Nedeniyle Devamsızlığının Haklı Nedenle Derhal Fesih Sebebi Olması Hk.

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENİYLE DEVAMSIZLIĞININ BİLDİRİM SÜRESİNE EKLENECEK ALTI HAFTAYI A..

DERNEKLER MEVZUATINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

26.3.2020 tarihli ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ile 7226 Bazı Kanunlarda Değişikl..

SINAİ MÜLKİYET KANUNU YAYIMLANDI

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”), 10.01.2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi ..