• Hızlı ve Güvenli Çözümler

  • Hızlı ve Güvenli Çözümler

  • Hızlı ve Güvenli Çözümler

Hakkımızda

Çelikbaş Hukuk Bürosu, iş dünyası başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin gereksinim duyduğu her alanda müvekkillerine yüksek nitelikli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla  2014 yılında Av. Nil Merve Çelikbaş Şeker tarafından kurulmuştur.   
 
Yaratıcı, etkin ve iş dünyasının ihtiyaçlarını dikkate alan yaklaşımıyla, müvekkillerinin faaliyet alanları ne olursa olsun özenli, titiz ve sonuç odaklı bir şekilde, müvekkillerinin gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak çağdaş ve uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır.    
 
Çelikbaş Hukuk Bürosu, hukuki danışmanlık ve dava takibi alanlarında geniş ve nitelikli bir hukuki hizmet sağlamakta; ticaret hukuku, şirketler hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta etkin bir rol almaktadır. Bu nedenle hukuk büromuz, özellikle yerli ve yabancı müvekkilleri tarafından tercih edilen uluslararası nitelikteki hukuk bürolarından biri olmaktadır.    
 
İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere en az bir yabancı dile hâkim bulunan hukuk büromuz mensupları, kurumsal ve bireysel müvekkillerine yurt içinde ve dışında eksiksiz ve yüksek kalitede hukuk hizmeti sağlamak amacıyla yüksek mesleki bilgi ve deneyimlerini kullanmaktadırlar.    
 
Ticari, idari ve mali faaliyetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, çeşitli konularda hukuki görüşlerin verilmesi, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerindeki yazışmaların hazırlanması olmak üzere, hukuk büromuz, çeşitli sektörlerde ve faaliyet alanlarında nitelikli bir hukuki hizmet sunmaktadır.

 

Haberler & Etkinlikler

VERBİS KAYIT SÜRELERİ İLE İLGİLİ SÜRE UZATIMI

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile; Yıllık &c..

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME - I

5 Aralık 2019 tarihinde kabul edilen ve 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 7194 say..

İş İçin Kullanılan Hesabın İşveren Tarafından Denetlenmesinin Geçerliliği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  (“AİHM”), işverenin talebi üzerine açılan..

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER (10/03/2018)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER (10/03/2018) 10 Mart 2018 Cuma..

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) KAYIT SÜRESİ YENİDEN UZATILDI

Malumunuz olduğu üzere 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak y&uu..

KVKK Bülteni: Kişisel Veri İşleme Faaliyetinde Güncel ve Doğru Olma İlkesi

*** Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ ŞEKER, Av. Ayşe Cansu ATMACA   YÖNETİCİ ÖZET..

Şirket Kuruluş ve Sicil İşlemlerindeki Güncel Gelişmeler

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI..

VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulan Veri Sorumluları Açıklandı

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Kişisel Verileri Korum..

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ’NİN İŞ HAYATINA ETKİLERİ

Giriş Uzaktan çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 14. maddesi ..