• Hızlı ve Güvenli Çözümler

  • Hızlı ve Güvenli Çözümler

  • Hızlı ve Güvenli Çözümler

Hakkımızda

Çelikbaş Hukuk Bürosu, iş dünyası başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin gereksinim duyduğu her alanda müvekkillerine yüksek nitelikli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla  Av. Nil Merve Çelikbaş Şeker tarafından kurulmuştur.   
 
Yaratıcı, etkin ve iş dünyasının ihtiyaçlarını dikkate alan yaklaşımıyla, müvekkillerinin faaliyet alanları ne olursa olsun özenli, titiz ve sonuç odaklı bir şekilde, müvekkillerinin gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak çağdaş ve uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır.    
 
Çelikbaş Hukuk Bürosu, hukuki danışmanlık ve dava takibi alanlarında geniş ve nitelikli bir hukuki hizmet sağlamakta; ticaret hukuku, şirketler hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta etkin bir rol almaktadır. Bu nedenle hukuk büromuz, özellikle yerli ve yabancı müvekkilleri tarafından tercih edilen uluslararası nitelikteki hukuk bürolarından biri olmaktadır.    
 
İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere en az bir yabancı dile hâkim bulunan hukuk büromuz mensupları, kurumsal ve bireysel müvekkillerine yurt içinde ve dışında eksiksiz ve yüksek kalitede hukuk hizmeti sağlamak amacıyla yüksek mesleki bilgi ve deneyimlerini kullanmaktadırlar.    
 
Ticari, idari ve mali faaliyetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, çeşitli konularda hukuki görüşlerin verilmesi, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerindeki yazışmaların hazırlanması olmak üzere, hukuk büromuz, çeşitli sektörlerde ve faaliyet alanlarında nitelikli bir hukuki hizmet sunmaktadır.

 

Haberler & Etkinlikler

İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK VE ZAMANAŞIMI

25.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7026 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte, iş ..

KVKK – Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için Verilen Açık Rızaların Geçerliliği ile İlgili İlke Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/03/2019 Tarihli ve 2019/81 Sayılı Karar ve 31/05/2019 Tarihli ve 20..

OHAL süresince Şirketler İflas Erteleme Talebinde Bulunamayacak

31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında..

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME - II

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME -II   7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi..

Perakende Sektöründe Yeni Kurallar

Ülkemizde ilk kez perakendecilik sektörünü doğrudan düzenleyen bir mevzuat yü..

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu ve İdari Para Cezası

İstanbul Barosu Başkanlığınca, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından bildirilen 32.500&rsquo..

Buluş Yapan Personele Ödeme Yapılacak

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan, "Çalışan Buluşlarına, Yü..

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi şeklinde ifa..

DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERDE TÜRK PARASI ZORUNLULUĞU

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan  “Türk Paras..