• Hızlı ve Güvenli Çözümler

  • Hızlı ve Güvenli Çözümler

  • Hızlı ve Güvenli Çözümler

Hakkımızda

Çelikbaş Hukuk Bürosu, iş dünyası başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin gereksinim duyduğu her alanda müvekkillerine yüksek nitelikli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla  Av. Nil Merve Çelikbaş Şeker tarafından kurulmuştur.   
 
Yaratıcı, etkin ve iş dünyasının ihtiyaçlarını dikkate alan yaklaşımıyla, müvekkillerinin faaliyet alanları ne olursa olsun özenli, titiz ve sonuç odaklı bir şekilde, müvekkillerinin gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak çağdaş ve uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır.    
 
Çelikbaş Hukuk Bürosu, hukuki danışmanlık ve dava takibi alanlarında geniş ve nitelikli bir hukuki hizmet sağlamakta; ticaret hukuku, şirketler hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta etkin bir rol almaktadır. Bu nedenle hukuk büromuz, özellikle yerli ve yabancı müvekkilleri tarafından tercih edilen uluslararası nitelikteki hukuk bürolarından biri olmaktadır.    
 
İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere en az bir yabancı dile hâkim bulunan hukuk büromuz mensupları, kurumsal ve bireysel müvekkillerine yurt içinde ve dışında eksiksiz ve yüksek kalitede hukuk hizmeti sağlamak amacıyla yüksek mesleki bilgi ve deneyimlerini kullanmaktadırlar.    
 
Ticari, idari ve mali faaliyetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, çeşitli konularda hukuki görüşlerin verilmesi, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerindeki yazışmaların hazırlanması olmak üzere, hukuk büromuz, çeşitli sektörlerde ve faaliyet alanlarında nitelikli bir hukuki hizmet sunmaktadır.

 

Haberler & Etkinlikler

OHAL süresince Şirketler İflas Erteleme Talebinde Bulunamayacak

31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında..

İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK VE ZAMANAŞIMI

25.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7026 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte, iş ..

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME - III

Bilindiği üzere; 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun H&uu..

Banka Kredilerinden Dosya Masrafı veya Kredi Tahsis Ücreti Alınması Hukuka Uygun mu?

Bankalar, tüketici kredilerinden uzun yıllardan beridir “dosya masrafı” veyahut bir baş..

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği

Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar ile ilgili olarak bu ..

Çalışanın işyeri eğitim programlarına katılmaması fesih sebebi midir?

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 12.12.2014 tarihli ve E. 2013/25000 - K. 2014/35417 sayılı kararı ..

Perakende Sektöründe Yeni Kurallar

Ülkemizde ilk kez perakendecilik sektörünü doğrudan düzenleyen bir mevzuat yü..

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİ BELİRLENDİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kişisel Verileri Koru..

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlularınca alınması gereken yeterli ö..