HABERLER VE ETKİNLİKLER

Perakende Sektöründe Yeni Kurallar

İstikrarsız Ekonomik Durumun Uyarlama Koşullarına Etkileri

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği

Regulation on Conducting Notarial Acts on e-Environment

Devreden Alt İşveren Şirketin Kıdem Tazminatından Sorumluluğu

Banka Kredilerinde Yeni Düzenlemeler

Kredi Kartıyla Beyaz Eşya, Mobilya ve Eğitim Harcamalarında Taksitlendirme Sınırı 9 Aydan 12 Aya Çıkarıldı

Banka Kredilerinden Dosya Masrafı veya Kredi Tahsis Ücreti Alınması Hukuka Uygun mu?

Kamu Emeklilerine Müjde !

Çalışanın işyeri eğitim programlarına katılmaması fesih sebebi midir?

Çeklerde Keşide Yeri, Kısaltılmış Olarak Yazılamaz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

OHAL süresince Şirketler İflas Erteleme Talebinde Bulunamayacak

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI

Şirketler için Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Çalışması

SINAİ MÜLKİYET KANUNU YAYIMLANDI

British Chamber of Commerce in Turkey - BCCT’YE Üyeliğimiz hk.

PERSONELİN RAKİP FİRMAYA TRANSFERİ SERBEST Mİ? BU DURUM HAKSIZ REKABET TEŞKİL ETMEZ Mİ?

İş İçin Kullanılan Hesabın İşveren Tarafından Denetlenmesinin Geçerliliği

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu ve İdari Para Cezası

Buluş Yapan Personele Ödeme Yapılacak

ŞİRKETLER İÇİN EMLAK VERGİSİNDEN MUAFİYET

İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK VE ZAMANAŞIMI

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA İLKE KARARLAR YAYIMLANMAYA BAŞLANDI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA İLKE KARARLAR: 2017/62 no.lu karar

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER (10/03/2018)

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği yayımlandı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN İLK KEZ BİR İHLAL BİLDİRİMİ YAYIMLANDI

VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulan Veri Sorumluları Açıklandı

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİ BELİRLENDİ

DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERDE TÜRK PARASI ZORUNLULUĞU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA İLKE KARARLAR YAYIMLANMAYA DEVAM EDİYOR

KİRA BEDELİ ARTIŞLARINDA YENİ DÖNEM

İşçinin Sağlık Nedeniyle Devamsızlığının Haklı Nedenle Derhal Fesih Sebebi Olması Hk.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Niteliğinde Kabul Edilen, Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Yer Alan Cezai Şart Hükmünün Geçerliliği

Google (Gmail) E-Posta Hizmeti Altyapısının Kullanılması Durumunda Yurtdışına Veri Aktarılması Meydana Gelir!

KVKK – Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için Verilen Açık Rızaların Geçerliliği ile İlgili İlke Karar

DUYURU -Verbis’e Kayıt Süresi 31/12/2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME - I

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME - II

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME - III

DERNEKLER MEVZUATINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Yargı Alanında Getirilen Durma Süresi ve Durma Süresinin Sürelere Etkisi

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN İŞ HUKUKU’NA ETKİLERİ

KVKK - VERBİS’E KAYIT SÜRECİ HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA

COVID-19 SÜRECİNDE VERİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ VE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirket Kuruluş ve Sicil İşlemlerindeki Güncel Gelişmeler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne Kayıt Sürelerinin Ertelenmesi

Geçici Fesih Yasağı Süresinin Uzatılması

VERBİS KAYIT SÜRELERİ İLE İLGİLİ HATIRLATMA

KORONAVİRÜS EK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI

GEÇİCİ FESİH YASAĞI SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI

KORONAVİRÜS EK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI VE ÖNEMLİ GELİŞMELER

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) KAYIT SÜRESİ YENİDEN UZATILDI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRESİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları Hk. Tebliğ

Fesih Yasağı Süresi ve Ücretsiz İzin Süresi Uzatıldı

KVKK Bülteni: Kişisel Veri İşleme Faaliyetinde Güncel ve Doğru Olma İlkesi

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ YENİDEN UZATILDI